Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (22) 256-15-04, (22) 256-08-54

İnfrastruktur

 • Əhalini fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün şəhər ərazisində 35 və 110 kva-lıq 20 yarımstansiya və 1039 KTM və TM fəaliyyət göstərir. Şəhər energetikləri əhalinin və iqtisadiyyatın fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə ilin əvvəlindən nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində işlərini davam etdirmişlər.
 • 2023-cü ilin birinci yarısında Gəncə Elektrik şəbəkəsi tərəfindən 110/6/6 kV-luq “Yağ Piy Kombinatı” yarımstansiyasında kabel xətti yağ açarının tokaları, 35/10 kV-luq  “Sənaye Rabitə” yarımstansiyasında ehtiyatda olan ayrıcıları, 110/6/6 kV-luq “Bağman” yarımstansiyasında Diaqnostik-2 kabel xəttinin vakuum açarı, 35/6 kV-luq “Gəncəçay” yarımstansiyasında yağ açarının bankaları yenilənmiş, 35 kV-luq “Süzgəc” yarımstansiyasında 18 mVA gücündə transformatorun xətt ayırıcısında bıçaqları dəyişdirilmişdir. 
 • 110/10 kV-luq “Melxior” yarımstansiyasında 10 kV-luq yağ açarları, 110/35/10 kV-luq “Gəncə-3” yarımstansiyasında 10 kV-luq Bağçılıq hava xəttinın yağ açarları, 35 kV-luq “Cavadxan” yarımstansiyasında 6 kV-luq yağ açarları cari və əsaslı təmir edilmişdir.
 • Gəncə şəhərində yeni salınmış yaşayış massivlərini elektrik enerjisi ilə təchiz etmək məqsədilə şəbəkənin qurulması üçün 134 ədəd ÖİN dayaq basdırılmış, 14,302 kilometr SİP kabel çəkilmişdir.
 • 41 ədəd 10/6 kV-luq dayaq basdırılmış, 508 ədəd 0,4 kV-luq, 580 ədəd 10/6 kV-luq dayaq rənglənmiş, 1,8 kilometr uzunluğunda müxtəlif markalı naqil, 128 ədəd ŞF-10 markalı izolyator quraşdırılmış, zədəli 6 ədəd dəmir beton dayağı yeniləmək məqsədilə 6 ədəd dəmir beton dayaq, zədəli 9 ədəd ağac dayağı yeniləmək üçün 9 ədəd ÖİN dayaq basdırılmış, 3,78 kilometr uzunluğunda 10/6 kV-luq “XLPE” markalı, 4,896 kilometr uzunluğunda 35 kV-luq “XLPE” markalı kabel çəkilmiş, 59 ədəd 35 kV-luq aralıq mufta quraşdırılmış, 77 ədədi aralıq, 50 ədədi sonluq olmaqla, ümumilikdə 127 ədəd 10/6 kV-luq mufta quraşdırılmışdır.
 • Bununla yanaşı, 5,8 kilometr 10,6 kV-luq, 4,15 kilometr 0,4 kV-luq hava xətləri tarımlanmış, 498 ədəd transformator və kompleks transformator məntəqəsində cari təmir işləri aparılmış, 2 ədəd vakum açarlı, 1 ədəd KRN-10 tipli, 1 ədəd eleqaz açarlı KRN-10 tipli yuva quraşdırılmış, 6 ədəd 0,4 kV-luq 250 A-lik ayrıcı, 3 ədəd ayrıcı qoruyucu, 15 ədəd 0,4 kV-luq 250 A-lik qoruyucu, 4 ədəd 0,4 kV-luq 400 A-lik ayrıcı, 12 ədəd 0,4 kV-luq 400 A-lik qoruyucu quraşdırılmışdır.
 • Yeni yaşayış və ticarət obyektlərini elektrik enerjisi ilə təchiz etmək məqsədilə 678 ədəd 1 fazlı, 52 ədəd 3 fazlı elektrik sayğacı quraşdırılmışdır.
 • Hesabat dövründə elektrik enerjisi istehlakçılarına 189 milyon 148 min kVt saat, o cümlədən əhaliyə 93 milyon 470 min kVt saat, qeyri-əhali sektoruna 95 milyon 678 min kVt saat elektrik enerjisi realizə olunmuşdur. İstifadə olunmuş elektrik enerjisinin 97,1 faizi ödənilmişdir.
 • Gəncə Qaz İstismarı Sahəsi əhalinin və iqtisadiyyatın təbii qazla təmin edilməsi, qazpaylayıcı şəbəkənin zəruri təhlükəsizlik və texnoloji normalara uyğun istismar edilməsi və təbii qazın təchizatı sisteminin inkişafı istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirmişdir.
 • Gəncə Qaz İstismar Sahəsi tərəfindən 2023-cü ilin birinci yarısında Gəncə şəhəri üzrə müxtəlif ünvanlarda podratçı təşkilatlar tərəfindən mənzillərə 1309 qaz sayğacı quraşdırılmış, 6470 ədəd sayğac yenisi ilə əvəzlənmişdir.
 •  Qrafik üzrə 1730 qaz tənzimləyici şkaf və 830 ədəd siyirtmə təftiş və təmir edilmişdir.
 • Hesabat dövründə əhali tərəfindən 587 çağırış qeydə alınmış və icra edilmişdir. Həmçinin, qaz xətlərinə baxış zamanı 1 min 201 qaz sızması aşkar edilmiş, 1 min 69 sızma aradan qaldırılmışdır.
 • Sadıllı, Cavadxan, Məhsəti, Natəvan qəsəbələrində, Heydər Əliyev prospektində, Gülüstan yaşayış massivində, 38-saylı Hərbi şəhərcikdə, Mehrablı, Sədi, Çingiz Mustafayev, Rəmziyyə Veysəlova, M.C.Paşayev küçələrində müxtəlif diametrli borularla qaz xətləri çəkilmiş, yeraltı qaz xətləri yerüstü xətlərlə əvəzlənmişdir.
 • Bu dövrdə qaz istehlakçılarına 106 milyon 435 min 949 kub metr, o cümlədən əhaliyə 88 milyon 725 min 238 kub metr, qeyri-əhali sektoruna 17 milyon 710 min 711 kub metr təbii qaz realizə olunmuşdur. İstifadə edilmiş ümumi qazın 101,97 faizi, o cümlədən əhali üzrə 101,37 faizi, qeyri-əhali sektoru üzrə 103,8 faizi ödənilmişdir.
 • Azərbaycan Höküməti ilə Almaniyanın KFW bankı və İsveçrənin SECO təşkilatı arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Gəncə şəhərinin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması istiqamətində də bir sıra işlər görülmüşdür.
 • Layihənin icrasına başlanılan müddətdən layihə çərçivəsində ümumi uzunluğu 855 km içməli su xəttinin 439 km-i və ya 51 faizi inşa edilmişdir.
 • Eyni zamanda uzunluğu 813 km olan kanalizasiya xəttinin 342 km-i və ya 42 faizi quraşdırılmışdır və bu işlər davam etdirilir.
 • Gəncə şəhərinin içməli su təchizatı üçün “Şəmkirçay” Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi və 6 ədəd tutumu iyirmi yeddi min kub metr olan su anbarları inşa edilmişdir. Gəncə şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində nəzərdə tutulan işlər 42 faiz yerinə yetirilmişdir.
 • Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu və böyük əhəmiyyət verdiyi prioritet məsələlərdən biri də əhalinin sosial problemlərinin, o cümlədən  şəhər və rayonlarda su təchizatı sisteminin yenidən qurulmasının öz həllini tapmasıdır.
 • Gəncə şəhərində Almaniya İnkişaf Bankının (KFW) krediti hesabına “Açıq Kommunal İnfrastruktur Proqramı II” layihəsi çərçivəsində 2023-cü ilin birinci yarısında  11 min 929 p/metr su xətti, 8 min 593 p/metr kanalizasiya xətti çəkilmiş, 281 ədəd su ev qoşulması, 281 ədəd kanalizasiya ev qoşulması verilmişdir. Layihə çərçivəsində işlər davam etdirilir.
 • Eyni zamanda "Gəncə Sukanal" Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən şəhər su və kanalizasiya təsərrüfatlarında 2023-cü ilin birinci yarısında magistral su kəmərlərində, həmçinin şəhərdaxili su şəbəkəsində uzunluğu 3778 p/metr müxtəlif diametrli su borusu, 2426 p/metr müxtəlif diametrli kanalizasiya xətti dəyişdirilmiş və ya təmir olunmuş, 42 ədəd kanalizasiya nəzarət baxış quyusu tikilmiş və 12 ədəd kanalizasiya nəzarət baxış quyusunun üzərinə çuqun lyuk qoyulmuşdur.
 • Bu dövrdə Cəmiyyət tərəfindən 27 ədəd müxtəlif markalı su nasosu, 43 ədəd müxtəlif diametrli siyirtmə təmir olunmuş, 9 ədəd siyirtmə, 10 p/metr müxtəlif en kəsikli kabel dəyişdirilmişdir.
 • 95 ədəd subartezian quyusunda təmir işləri aparılmış, 393 ədəd sərfölçən və su sayğacı quraşdırılmış, 18 ədəd müxtəlif tutumlu su anbarı təmizlənib dezinfeksiya olunaraq istifadəyə verilmişdir.
 • Cari ilin 6 ayı ərzində istehlakçılar tərəfindən istifadə edilən 4 milyon 268 min 447 manat dəyərində su və kanalizasiya xidmətinin 90,44 faizi, o cümlədən əhali tərəfindən 2 milyon 913 min 701 manat dəyərində su və kanalizasiya xidmətinin 87,9 faizi ödənilmişdir.

 

 

 

Gələcəkdə görüləcək infrastruktur layihələri:

 • Gələcəkdə şəhərdə bir sıra infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, bunlar da aşağıdakılardır:
 • Şəhərin bütün qəsəbələrinin içməli su, təbii qaz və elektrik enerjisi ilə təchizatının yaxşılaşdırılması, su kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üzrə geniş miqyaslı işlərin aparılması.
 • Şəhərin bütün mərkəzi və məhəllədaxili yollarının asfaltlanması, şəhərin mərkəzi küçələrinin yenidənqurulması, abadlıq işlərinin intensivləşdirilməsi, yeni istirahət parklarının salınması, əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi.

 

Keçidlər