Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (22) 256-15-04, (22) 256-08-54

İnfrastruktur

 • Şəhər energetikləri istehlakçıların fasiləsiz və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunması məqsədilə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində 2023-cü ildə də müvafiq işlər görmüşlər.
 • Hesabat dövründə Gəncə Elektrik şəbəkəsi tərəfindən 110/6/6 kV-luq “Yağ-Piy Kombinatı” yarımstansiyasında kabel xətti yağ açarının tokaları, 35/10 kV-luq  “Sənaye Rabitə” yarımstansiyasında ehtiyatda olan ayrıcıları, 110/6/6 kV-luq “Bağman” yarımstansiyasında Diaqnostik-2 kabel xəttinin vakuum açarı, 35/6 kV-luq “Gəncəçay” yarımstansiyasında yağ açarının bankaları yenilənmiş, 35 kV-luq “Süzgəc” yarımstansiyasında 18 mVA gücündə transformatorun xətt ayırıcısında bıçaqları dəyişdirilmişdir.
 • Eyni zamanda 110/10 kV-luq “Melxior” yarımstansiyasında 10 kV-luq yağ açarları, 110/35/10 kV-luq “Gəncə-3” yarımstansiyasında 10 kV-luq Bağçılıq hava xəttinın yağ açarları, 35 kV-luq “Cavadxan” yarımstansiyasında 6 kV-luq yağ açarları, 110/6  kV-luq “Yağ-Piy Kombinatı”, 35/10 kV-luq “Sənaye Rabitə”, 35/6 kV-luq “Vağzalyanı-2”, 110/35/10 kV-luq “Gəncə-3”, 35/6 kV-luq yarımstansiyalarında yağ açarları cari və əsaslı təmir edilmiş, 35/6 kV-luq “Vağzalyanı-1” yarımstansiyasında hava xəttinin yağ açarı təmir olunmuşdur.
 • 110/35/10 kV-luq “AKTA” yarımstansiyasında 10 kV-luq Yaşayış sahəsi-2, Quşçuluq-1 hava xətlərinin yağ açarının kontaktları yığılmış, 110/6 kV-luq “Bağman” yarımstansiyasında 6 kV-luq 1-2-ci şinlər cari təmir olunmuş, 110/10 kV-luq “Çəngəl-bıçaq” yarımstansiyasında 2 nömrəli 16 mVA gücündə 10 kV-luq KRN yenidən bərpa olunmuşdur.
 • 2023-cü ildə Gəncə şəhərində yeni salınmış yaşayış massivlərini elektrik enerjisi ilə təchiz etmək məqsədilə şəbəkənin qurulması üçün 657 ədəd ÖİN dayaq basdırılmış, 32,51 kilometr SİP kabel çəkilmişdir.
 • 66 ədəd 10/6 kV-luq dayaq basdırılmış, 720 ədəd 0,4 kV-luq, 810 ədəd 10/6 kV-luq dayaq rənglənmiş, 7,6 kilometr uzunluğunda müxtəlif markalı naqil, 338 ədəd ŞF-10 markalı izolyator quraşdırılmış, 7,9 kilometr uzunluğunda 10/6 kV-luq “XLPE” markalı, 4,896 kilometr uzunluğunda 35 kV-luq “XLPE” markalı, 0,469  kilometr uzunluğunda 0,4 kV-luq kabel çəkilmiş, 100 ədəd 35 kV-luq aralıq mufta quraşdırılmış, 146 ədədi aralıq, 90 ədədi sonluq olmaqla, ümumilikdə 236 ədəd 10/6 kV-luq mufta quraşdırılmışdır.
 • Bununla yanaşı, 5,8 kilometr 10,6 kV-luq, 4,15 kilometr 0,4 kV-luq hava xətləri tarımlanmış, 1080 ədəd transformator və kompleks transformator məntəqəsində cari təmir işləri aparılmış, 2 ədəd vakum açarlı, 1 ədəd KRN-10 tipli, 1 ədəd eleqaz açarlı KRN-10 tipli yuva quraşdırılmış, 9 ədəd 0,4 kV-luq 250 A-lik ayrıcı, 27 ədəd 0,4 kV-luq 250 A-lik qoruyucu, 30 ədəd 0,4 kV-luq 400 A-lik ayrıcı, 90 ədəd 0,4 kV-luq 400 A-lik qoruyucu quraşdırılmışdır.
 • Yeni yaşayış və ticarət obyektlərini elektrik enerjisi ilə təchiz etmək məqsədilə 1212 ədəd 1 fazlı, 96 ədəd 3 fazlı elektrik sayğacı quraşdırılmışdır.
 • Hesabat dövründə elektrik enerjisi istehlakçılarına 383 milyon 764 min kVt saat, o cümlədən əhaliyə 185 milyon 935 min kVt saat, qeyri-əhali sektoruna 197 milyon 829 min kVt saat elektrik enerjisi realizə olunmuşdur. İstifadə olunmuş elektrik enerjisinin 96,7 faizi ödənilmişdir.
 • Gəncə Qaz İstismarı Sahəsi əhalinin və iqtisadiyyatın təbii qazla təmin edilməsi, qazpaylayıcı şəbəkənin zəruri təhlükəsizlik və texnoloji normalara uyğun istismar edilməsi və təbii qazın təchizatı sisteminin inkişafı istiqamətində müəyyən tədbirlər həyata keçirmişdir.
 • Gəncə Qaz İstismarı Sahəsi tərəfindən hesabat ilinin əvvəlindən şəhər qaz şəbəkəsində nəql edilən qazın təchizatının yaxşılaşdırılması, istehlakçılara verilən qazın təzyiq rejimlərinin nizamlanması və qaz itkisinin qarşının alınması məqsədilə müəyyən tədbirlər həyata keçirmişdir.
 • Gəncə Qaz İstismar Sahəsi tərəfindən payız-qış mövsümü ilə əlaqədar müxtəlif ünvanlarda 2023-cü ildə Gəncə şəhəri üzrə müxtəlif ünvanlarda 35 ədəd yeni müasir tipli ŞQTM-300 və ŞQTM-100 quraşdırılmış, 17 ədəd beton meydança salınmış, qrafik üzrə 1730 qaz tənzimləyici şkaf, 830 siyirtmə təftiş və təmir olunmuşdur.
 • Bundan əlavə, yer səthi ilə təması olan diametri 76 mm-lik  270 p/metr uzunluqlu və diametri 108 mm-lik 310 p/metr uzunluqlu boru dayaqlar yer üstünə qaldırılmışdır. Bu dövrdə 780 sayğac əvəzlənmiş və 423 yeni sayğac quraşdırılmışdır. 
 • Avtozavod yaşayış massivində, Hərbi şəhərcik-101-də, Məhsəti və Sadıllı qəsəbələrində yeni müasir tipli 4 ədəd tənzimləyici quraşdırılmış, Natəvan qəsəbəsində, Hərbi şəhərcik-6 ünvanında 108 mm-lik diametrli borudan yeraltı qaz sızmasının qarşısı alınaraq yerüstü üsulla əvəz edilmişdir.
 • Ə.Nəzmi küçəsi, ev 22, 24 və 26 ünvanlarının qaz xətləri yenidən bərpa edilmiş, müxtəlif ərazilərdə 80 ədəd bağlayıcı siyirtmələr quraşdırılmışdır.
 • Bu dövrdə qaz istehlakçılarına 173 milyon 681 min 698 kub metr, o cümlədən əhaliyə 142 milyon 693 min 817 kub metr, qeyri-əhali sektoruna 30 milyon 987 min 811 kub metr təbii qaz realizə olunmuşdur. İstifadə edilmiş ümumi qazın 97.17 faizi, o cümlədən əhali üzrə 97,16 faizi, qeyri-əhali sektoru üzrə 97,23 faizi ödənilmişdir.
 • Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu və böyük əhəmiyyət verdiyi prioritet məsələlərdən biri də əhalinin sosial problemlərinin, o cümlədən şəhər və rayonlarda su təchizatı sisteminin yenidən qurulmasının öz həllini tapmasıdır.
 • Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu və böyük əhəmiyyət verdiyi çox zərurət doğuran həyat əhəmiyyətli məsələlərin həlli kimi əhalinin içməli su ilə təminatı və kanalizasiya sisteminin yenidənqurulması müstəsna yer tutur və bu istiqamətdə mühüm işlər görülür.
 • Gəncə şəhərində Almaniya İnkişaf Bankının (KFW) krediti hesabına “Açıq Kommunal İnfrastruktur Proqramı II” layihəsi çərçivəsində 2023-cü ildə 17399 p/metr su xətti, 18513 p/metr kanalizasiya xətti çəkilmiş, 1725 ədəd su ev qoşulması, 1622 ədəd kanalizasiya ev qoşulması verilmişdir.
 • Eyni zamanda "Gəncə Sukanal" Törəmə Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən şəhər su və kanalizasiya təsərrüfatlarında hesabat dövründə magistral su kəmərlərində, həmçinin şəhərdaxili su şəbəkəsində uzunluğu 6145 p/metr müxtəlif diametrli su borusu, 4254 p/metr müxtəlif diametrli kanalizasiya xətti dəyişdirilmiş və ya təmir olunmuş, 81 ədəd kanalizasiya nəzarət baxış quyusu tikilmiş və 62 ədəd kanalizasiya nəzarət baxış quyusunun üzərinə çuqun lyuk qoyulmuşdur.
 • 55 ədəd müxtəlif markalı su nasosu, 96 ədəd müxtəlif diametrli siyirtmə, 1 ədəd transformator təmir olunmuş, 1 ədəd su nasosu, 1 ədəd subartezian nasosu, 19 ədəd siyirtmə, 190 p/metr müxtəlif en kəsikli kabel dəyişdirilmişdir.
 • Bununla yanaşı, 183 ədəd subartezian quyusunda təmir işləri aparılmış, 795 ədəd sərfölçən və su sayğacı quraşdırılmış, 27 ədəd müxtəlif tutumlu su anbarı təmizlənib dezinfeksiya olunaraq istifadəyə verilmişdir.
 • Hesabat ili  ərzində istehlakçılar tərəfindən istifadə edilən 8 milyon 720 min 774 manat dəyərində su və kanalizasiya xidmətinin 87,84 faizi, o cümlədən əhali tərəfindən 5 milyon 944 min 065 manat dəyərində su və kanalizasiya xidmətinin 86,1 faizi ödənilmişdir.

 

 

 

Gələcəkdə görüləcək infrastruktur layihələri:

 • Gələcəkdə şəhərdə bir sıra infrastruktur layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur ki, bunlar da aşağıdakılardır:
 • Şəhərin bütün qəsəbələrinin içməli su, təbii qaz və elektrik enerjisi ilə təchizatının yaxşılaşdırılması, su kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması üzrə geniş miqyaslı işlərin aparılması.
 • Şəhərin bütün mərkəzi və məhəllədaxili yollarının asfaltlanması, şəhərin mərkəzi küçələrinin yenidənqurulması, abadlıq işlərinin intensivləşdirilməsi, yeni istirahət parklarının salınması, əhalinin sosial problemlərinin həlli istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi.

 

Keçidlər